účetní služby - Lenka Procházková

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ci occupiamo di contabilità per clienti intaliani
Naše služby

Vedení účetnictví je pro mnohé podnikatele velmi nepříjemnou, nicméně nezbytnou záležitostí.  Člověk, který nevidí v cifrách nic zajímavého, dokáže jen stěží sedět  hodiny nad administrativou a kvalitně zpracovávat veškeré evidence a  účetní podklady. Proč to raději nenechat na profesionálních pracovnících  s mnohaletými zkušenostmi, kteří dělají to, v čem jsou opravdu dobří?

Nabízíme komplexní služby v oboru účetnictví,  daňové a mzdové evidence.  Zastoupíme Vás také při jednání na úřadech a poskytneme personální a  mzdové poradenství.
Máme zkušenosti, pracujeme spolehlivě, rychle a precizně,  slíbený termín vždy dodržíme.
Naše práce nás baví,  proto pracujeme se stoprocentním nasazením. A  proto také považujeme za nutné dále se vzdělávat ve svém oboru a sledovat novinky a změny zákonů.
Vážíme si svých klientů. Máme rádi dlouhodobé vztahy založené na důvěře.


Ceník

Cena za služby je individuální a sestavuje se v závislosti na skutečné  pracnosti. Závisí na množství dokladů, jejich kvalitě a kompletnosti. Dále pak závisí na komplexnosti poskytovaných služeb a specifických  požadavcích zákazníka.
Rádi Vám zašleme cenovou nabídku.


Aktuality

5.9.2016 (aktualizace 23.10.2016)

Elektronická Evidence Tržeb

 
Co udělat před zahájením evidence tržeb
Všichni podnikatelé, kterých se evidence týká, musí požádat o tzv. autentizační údaje. Jedná se o první a důležitý krok k evidenci tržeb. Doporučujeme, aby podnikatelé své žádosti nenechávali na poslední chvíli,

Od kdy a kde žádat o autentizační údaje
O autentizační údaje je možné žádat od 1. září 2016. Zažádat si o ně podnikatelé, nebo jejich zplnomocnění zástupci, mohou buď elektronicky na Daňovém portálu, kdy jim budou zaslány do datové schránky, nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů, kde je podnikatel obdrží na místě v zapečetěné obálce.

Kde získat certifikát
Po získaní autentizačních údajů se podnikatel následně přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde je nutné, aby před zahájením evidence vyplnil údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Poté, co podnikatel uvede údaje o provozovnách, může v dané aplikaci získat digitální certifikát. Jeho prostřednictvím Finanční správa identifikuje podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami. Počet certifikátů se odvíjí od potřeb daného podnikatele a je výhradně na jeho rozhodnutí.

Co udělat s certifikátem
Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, prostřednictvím kterého bude ponikatel evidovat tržby. Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat od 1. listopadu 2016.


 
Kdo musí vést EET?
  poplatník daně z příjmů právnických osob (DPPO).
  poplatník daně z příjmů fyzických osob (DPFO)

Co je předmětem EET?
  evidované tržby poplatníka.

Co je evidovaná tržba?
  je platba –  evidovaná tržba , která  je uskutčněna:
 
a.    v hotovosti,
b.    platební kartou,
c.    šekem, (např. stravenky...)
d.    směnkou,
e.    jinou formou (stravenky, dárkové karty, virtuální měna),
f.     započtením kauce.

  evidovanou tržbou je také platba, která je
 
a.    určena k následnému čerpání (elektronické peněženky, čipové karty, kupóny, vouchery),
b.    následným čerpáním.

Co není předmětem EET?
  platby převodem na účet,
  inkasa,
  bartery,
  zápočty pohledávek,
  služba CashBack.

Jak provést storno a opravy?
Pokud potřebujete provést storno nebo opravy, tak se evidovaná tržba eviduje jako záporná.

Co jsou tržby ve zjednodušeném režimu?
  tržby na palubě dopravních prostředků při pravidelné přepravě osob,
  tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo či ztížilo výkon činnosti, ze které tržby plynou; stanoví je nařízením vláda nebo správce daně na základě žádosti poplatníka.
Ministerstvo finacní vydalo prezentaci s metodikou k EET, kterou Vám nabízíme ke stažení

Praktické informace

Odkazy, rady, návody...


Reklama
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky